Termine

Intensivkurse 8:30 - 11:00 Uhr Montag - Freitag


Deutschkurs A1.1

04.01 - 29.01

Deutschkurs A1.2

01.02. - 26.02

Prüfung A1 

 


Deutschkurs B1.1,

12.10. - 12.11.20,

Deutschkurs B1.2,

12.11. - 12.12.20,

Prüfung DTZ-B1 am 12.12.2020

Intensivkurse 11:30-14:00 Uhr Montag - Freitag


Deutschkurs A1.1

05.10. - 03.11.20

Deutschkurs A1.2

04.11. - 03.12.20

Prüfung A1 am 17.12.2020


Deutschkurs A2.2

14.10. - 12.11.20

Deutschkurs B1.1

13.11. - 12.12.20

Deutschkurs B1.2

13.12 - 21.01.21

Schnellkurse 17:00-19:15 Uhr Montag - Freitag


Deutschkurs A1.1

21.09. - 20.10.20,

Deutschkurs A1.2

22.10. - 20.11.20

Prüfung A1 am 11.11.2020


Deutschkurs B1.1

14.10.20 - 14.11.20

Deutschkurs B1.2

15.11.20 - 14.12.20

Prüfung DTZ-B1 am 12.12.2020


Standardkurse 19:30 - 21:30   Mo, Di, Do


Deutschkurs A1.1

04.08. - 20.09.20,

Deutschkurs A1.2

21.09. - 09.11.20

Prüfung A1 am 11.11.2020


Deutschkurs A2.2

Di, Mi, Fr

22.09. -10.11.20

Deutschkurs B1.1 11.11. - 12.01.21

Deutschkurs B1.1 13.01. - 02.02.21

 

 

 


INTENSIVKURS A1.1 và A1.2 

Lớp học tiếng Đức cấp tốc cho người mới bắt đầu. Khoá học 4 tuần, 8:30 - 11:30 giờ hoặc 11:45 - 14:45 giờ.

 

INTENSIVKURS DEUTSCH A2.1 và A2.2

Dành cho các bạn đã học xong A1, đã biết nhiều từ và ngữ pháp căn bản

- Chương trình dễ hiểu, sách chuẩn, có ôn luyện thi A1, A2.
- Đặc biệt dành cho các bạn U40, nhiều bạn đã học rất tốt.
- Học từ thứ hai đến thứ sáu, tất cả 80 tiết.