Unsere Deutschkurse

Wir bieten folgende Deutschkurse:

- Intensivkurse von  8:15 - 11:30 Uhr 

- Intensivkurse von 11:45 - 15:00 Uhr

- Standardkurse von 19:30 -21:45 Uhr

 

* Der Intensivkurs dauert 4 Wochen, von Montag bis Freitag, 4 UE pro Tag

** Der Standardkurs dauert 9 Wochen, 3 Tage in der Woche, 3 UE pro Tag, für berufstätig gut geeignet.

 

Termin und Preise

Die Deutschkurse A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2 dauern jeweils 80 UE.

Pro Kurs beinhaltet 80 UE und kostet 250 Euro.

 

 

Unsere Deutschprüfung

Các khóa học tiếng Đức

Chúng tôi có các khóa tiếng Đức như sau:-

- Khóa siêu tốc học từ 8:15 - 11:30 giờ 

- Khóa siêu tốc học từ 11:45 - 15:00 giờ

- Khóa tiêu chuẩn học từ 19:30 - 21:45 giờ

 

* Khóa siêu tốc học 4 tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày 4 tiết.

** Khóa tiêu chuẩn học 9 tuần, mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi học 3 tiết, thích hợp cho các bạn đang đi làm.

 

Lịch học và học phí

Mỗi khóa tiếng Đức A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2 dài 80 tiết học.

Học phí chỉ 250 Euro cho một người và một khóa.

 

Thi lấy bằng tiếng Đức chuẩn


Sie benötigen einen anerkannten Nachweis über Ihre Deutschkenntnisse?

Wir bieten monatlich Deutschprüfungen auf Niveaustufen A1, A2 und B1 an. 

 

Bạn cần bằng tiếng Đức để đoàn tụ gia đình, để kết hôn, học nghề hoặc để gia hạn? 

Mỗi tháng chúng tôi đều có tổ chúc những buổi thi tiếng Đức của telc, hãy liên hệ với chúng tôi nhé.Unsere Nachhilfe

Dạy thêm các môn học khác


Besten Dank an unseren qualifizierten und motivierten LehrerInnen mit großen Einsatzbereitschaft und Einfühlungsvermögen, haben die Schüler einen guten Erfolg erzielt. Hier sind einige Klassenarbeiten bzw. Tests unserer Schüler:

Chân thành cám ơn sự nhiệt tình chăm sóc của các thầy cô giáo chuyên môn nhiều kinh nghiệm, các em đã đạt được kết quả tốt trong học tập.

 

Nhấn vào đây để xem một số thành tích của các em: