Keine Mindestlaufzeit

Kündigungsfrist 2 Woche

Gruppenunterricht von 3 Schülern

oder Einzelunterricht

Ab 59 Euro pro Monat

Không có thời hạn tối thiểu

Báo nghỉ trước 2 tuần

Học nhóm 3 em hay học riêng

Từ 59 Euro một tháng

 Wir bieten:

Vorbereitung auf MSA, Abitur

Vorbereitung auf Tests und Klassenarbeiten

Hausaufgabenbetreuung

(Alle Schulformen sind willkommen!)

Chúng tôi chuyên:

Luyện thi tốt nghiệp MSA, Abitur

Chuẩn bị cho bài kiểm tra

Giải thích bài tập về nhà

(dành cho tất cả các dạng trường)Unsere Kurse

Montag - Freitag:          14:30 - 16:00        16:00 - 17:30           

Sonntag:                      10:00 - 11:30        11:30 - 13:00           13:00 - 14:30 Uhr

*Unterricht in Gruppen mit max. 3 Kindern


Unser Erfolg

Thành quả của các em


Besten Dank an unseren qualifizierten und motivierten LehrerInnen mit großen Einsatzbereitschaft und Einfühlungsvermögen, haben die Schüler einen guten Erfolg erzielt. Hier sind einige Klassenarbeiten bzw. Tests unserer Schüler:

Chân thành cám ơn sự nhiệt tình chăm sóc của các thầy cô giáo chuyên môn nhiều kinh nghiệm, các em đã đạt được kết quả tốt trong học tập.

 

Nhấn vào đây để xem một số thành tích của các em:


Klassenarbeit Fach Deutsch mit 91/91 Punkten
Klassenarbeit Fach Deutsch mit 91/91 Punkten
       (c) Fotolia.com
(c) Fotolia.com

Neu! Deutschkurse für Erwachsener

besonders für Ü40+

Khoá tiếng Đức dành cho người lớn, dành riêng cho Ü 40+